Join:

Сталий розвиток, екологія

nnn

Наш центр розуміє важливість проблем із довкіллям, що постали перед нашим технократичним суспільством і тому ми зацікавлені у зменшенні завданої шкоди природі, у екологічній просвіті людей та розумному їх співіснуванню із глобальною екосистемою.

Ми просуваємо принципи сталого розвитку по відношенню до нашої планети, що означає розумне використання природних ресурсів, гармонічне співіснування екологічної, соціальної та економічної сфер та збереження планетарного потенціалу для наших нащадків. Принципи сталого розвитку дозволяють задовольнити економічний ріст на Землі, не загрожуючи виснаженням природніх ресурсів, та із задоволенням потреб найрізноманітншіших членів суспільства. Ми проводимо заходи і приймаємо участь у проектах, спрямованих на ці запитання.